Muzyczny projekt Kolektyw Folk

Z początkiem marca ruszyły prace nad muzycznym projektem zgierskiej grupy „Kolektyw Folk” oraz Fundacji „Twórczy Aktywni”, którym jest nagranie własnej wersji utworu „Jesień-Tańcuj” przez zgierską młodzież oraz nagranie teledysku do coveru w Zgierzu i jego okolicach.

„Jesień – Tańcuj” to pierwszy z czterech singli autorstwa L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra do malowanej adaptacji „Chłopów”. Single do filmu, który został polskim kandydatem do Oscara, będą nawiązywać zgodnie z duchem powieści Reymonta do czterech pór roku. Jesienią odbyło się wesele Boryny i Jagny i właśnie do tego wydarzenia nawiązuje roztańczony utwór, stworzony w duchu łączenia pokoleń i gatunków muzycznych. Hipnotyzujące głosy Kayah, Laboratorium Pieśni i Dagadana połączone zostały z brzmieniem tradycyjnej kapeli Tęgie Chłopy w ramach międzynarodowej orkiestry RBFO. Tak, jak Reymont zbudował językową katedrę barokową z chłopskich słów i powiedzeń, tak L.U.C. stworzył bogatą i barwną muzykę filmową, wykorzystując wyłącznie autentyczne i akustyczne instrumenty historyczne. Tekst do utworu Rostkowski stworzył w oparciu o setki słów i cytatów z nagrodzonej Noblem powieści „Chłopi”. Singiel, podobnie jak i cały projekt, ma też wiele elementów impresjonistycznych, łącząc tradycyjne melodie z nowoczesną formą producencką, opartą na zapętlaniu i współczesnych artykulacjach brzmieniowych bębnów dwumembranowych czy tuby, która gra tu niczym basowy syntezator. Całość, w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru produkcji (film malowany był w 4 krajach słowiańskich), stanowić będzie bogate kompendium muzyki słowiańskiej stworzone przez prawie 100 muzyków z Polski, Ukrainy i Białorusi pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego.
Zgierską wersję „Jesień-Tańcuj” w wykonaniu grupy „Kolektyw Folk” będzie można obejrzeć na YouTube już w pierwszej połowie kwietnia.

Działanie powstaje w ramach projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Projekty dla osób 60+ realizowane przez Fundację „Twórczy Aktywni” w 2024 roku:

KLUB AKTYWNYCH jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego spędzania czasu zgodnie z własnymi potrzebami aktywności uczestników, w przyjaznym środowisku i grupie, z dostępem do gier planszowych i komputerów, drukarki, Internetu. Uczestnicy mogą tu zrobić sobie herbatę, kawę, przygotować sok, miło i aktywnie spędzić czas. Wezmą też udział w wycieczkach do instytucji kultury.

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Miasto Zgierz

INTER-AKCJE OBYWATELSKIE  to kontynuacja projektu realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wśród planowanych działań są warsztaty plastyczne i arteterapia, treningi pamięci i kreatywności, Senioralny Poradnik Zdrowia; wycieczki: do łódzkich muzeów i teatrów oraz województwie łódzkim, Poradnia Obywatelska, gdzie seniorki i seniorzy będą przygotowywać własne mini-projekty a także aktywności w ramach Klubu Wzajemnej Pomocy.

 

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 8 pod kierunkiem nauczycielek: p. Barbary Matusiak i p. Patrycji Olejniczak przygotowały dla seniorów, uczestniczących w projektach Fundacji „Twórczy Aktywni”, przepiękny program artystyczny, zagadki i wspólne zabawy, tańce, śpiewy.

Polityka społeczna wobec osób starszych 2030

Dokument pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność (Uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu, M.P. z 2018 r. poz. 1169) przewiduje realizację działań wobec ogółu osób starszych w ramach następujących obszarów:

1. 
Kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie.

2. 
Uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej, społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej i religijnej.

3.  
Tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej.

4.     
Promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

5.     
Zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych.

6.     
Tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej.

7.     
Działania na rzecz edukacji dla starości (kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz edukacja w starości (osoby starsze). 


W Polityce społecznej wobec osób starszych 2030 po raz pierwszy zaprojektowane zostały działania skierowane do niesamodzielnych osób starszych:

1.    
Zmniejszanie skali zależności od innych poprzez ułatwienie dostępu do usług wzmacniających samodzielność oraz dostosowanie środowiska zamieszkania do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych.

2.     
Zapewnienie optymalnego dostępu do usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych osób starszych.

3.     
Sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym.

4.     
System wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych przez instytucje publiczne.