Oferta

Gimnastyka umysłu to zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Uczestnicy zajęć poprawią pamięć, koncentrację uwagi, sprawność ortograficzną, rozwiną wyobraźnię i kreatywność, opanują techniki szybkiego czytania, poprawią formę i stylistykę wypowiedzi dzięki autorskim ćwiczeniom, łączącym naukę z zabawą. Szybkie i skuteczne uczenie się dat, słówek, pojęć, definicji ograniczy stres, przełoży się na ich wyniki w szkole i będzie procentować w przyszłości.

By lepiej dostosować ćwiczenia, badamy styl uczenia się każdego uczestnika. Pracujemy w małych grupach. 

Miesięczny koszt zajęć (2 godziny lekcyjne w tygodniu, 8 w miesiącu) to 160 zł. Kurs podstawowy obejmuje 32 godziny lekcyjne (4 miesiące).

Osoby, które ukończyły kurs podstawowy „Gimnastyki umysłu” mogą kontynuować ćwiczenia w ramach kursu podtrzymującego „Trening czyni mistrza” lub rozwojowego „Umiejętności dla przyszłości”.

 Treningi pamięci i kreatywności dla dorosłych umożliwiają wyćwiczenie przydatnych technik zapamiętywania skojarzeniowego i wyobrażeniowego, doboru metod zapamiętywania i uczenia się do rodzaju przyswajanych treści, a w efekcie lepsze wykorzystanie i rozwinięcie własnych możliwości, zwiększenie efektywność nauki i pracy umysłowej. Ważnym następstwem treningu jest usprawnienie podstawowych funkcji mentalnych i w konsekwencji większa kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, koncentracja, sprawność przyswajania i przetwarzania informacji, większa szybkość, trwałość i niezawodność zapamiętywania.


Koszt godziny lekcyjnej uzależniony jest od ilości uczestników zajęć, cena jednej godziny to 25 – 80 zł. Kurs podstawowy obejmuje 40 godzin (w tym 10-godzinny kurs szybkiego czytania).

Proponowany przez nas trening pamięci opiera się na budowaniu skojarzeń i rozwijaniu wyobraźni. Odwołujemy się mnemotechnik – zasad skutecznego zapamiętywania tworzonych już w starożytności, opartych na wizualizacji i skojarzeniach.

Ćwicząc zdobędziesz przydatne umiejętności, które gwarantują sukces nie tylko w szkole!