Święta coraz bliżej…

Święta coraz bliżej… Przygotowanie dekoracji i spotkanie świąteczne uczestników projektów senioralnych w Fundacji „Twórczy Aktywni”

Zdjęcia