Dzień Tkaczki/Tkacza 2023

Pomysł organizowania Dnia Tkaczki w pierwszy październikowy weekend zrodził się w Nowym Odrowążku, gdzie Stowarzyszenie RDEST obchodziło taki dzień już w 2008 roku. Od 2009 roku Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu – mieście XIX-wiecznych tkaczy i XX-wiecznych tkaczek oraz włókniarek organizuje fundacja „Twórczy, Aktywni” we współpracy z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza, Centrum Konserwacji Drewna. W wydarzenie włączały się też inne organizacje pozarządowe, szkoły. To okazja do przywołania wątków przeszłości oraz dokonań twórców i dawnych mieszkańców tego miasta.

Lata dwudzieste XIX wieku to czas szczególnego rozwoju i napływu do Zgierza rzemieślników z Europy: tkaczy, farbiarzy, wykańczaczy, którzy otrzymywali nieodpłatnie działkę pod budowę domu oraz założenie ogrodu, projekt domu i drewno na budowę. Na kamiennej podbudowie wzniesiono około 300 piętrowych domów drewnianych. Zgierz stał się przodującym ośrodkiem sukienniczym w całym Królestwie Polskim i dużym ośrodkiem miejskim. W 1829 roku uzyskał, jako pierwsze wśród miast okręgu, prawa przysługujące miastom wojewódzkim. Był drugim po Warszawie ośrodkiem handlu suknem. W Zgierzu zadbano wtedy o stworzenie możliwości, które zachęcały ludzi do współdziałania na rzecz podniesienia jakości życia własnego i całej społeczności. W ciągu kilku lat zbudowano szkołę ewangelicko-katolicką (pierwsza w okręgu łódzkim), Ogród Publiczny Spacerowy, katolicką farę, kościół protestancki, synagogę, ratusz, Łaźnię Miejską z krytą pływalnią (druga w Polsce, działa do dziś).

Warto o tym pamiętać, bo o sukcesie zdecydowały mądre decyzje i pracowitość mieszkańców, którzy chcieli tu stworzyć miasto szczęśliwe.

Projekty archiwalne

Realizowaliśmy projekty edukacyjne oraz upowszechniające lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, działania rozwijające potencjał lokalnych liderów, aktywność obywatelską, współpracę wewnątrz- i międzysektorową. Fundacja jest aktywnym członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza. Corocznie organizuje zgierski Dzień Tkacza/Tkaczki we współpracy z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta i zgierskimi szkołami. Wiele naszych projektów miało charakter międzypokoleniowy. W 2013 roku realizowaliśmy projekt MRPiPS Inicjatywa Międzypokoleniowa PULS z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współpracując z Domem Dziennego Pobytu i MOPS; w 2015 roku jako organizacja wiodąca wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza zrealizowaliśmy projekt Synergia pokoleń w ramach programu Aktywność Społeczna Osób Starszych. Od kilku lat wspieramy miasto w realizacji polityki senioralnej poprzez projekty dofinansowywane przez Gminę Miasto Zgierz kilkutysięcznymi kwotami, np. MAKUTRA, Zgierska Akademia Seniora, Pora Seniora, Aktywnie w dojrzałość, Bliżej natury i kultury. Prowadziliśmy warsztaty Komputer bez stresu, pozwalające seniorom „oswoić” komunikację internetową, wyszukiwanie informacji, korespondencję mailową i komunikację z bankiem, urzędem. W czasie pandemii nie ubiegaliśmy się o dotacje, realizowaliśmy indywidualne zadania wspierające dla osób w trudnych sytuacjach życiowych z naszych wcześniejszych projektów i szkolenia zdalne. Prowadzimy autorskie treningi pamięci i kreatywności. Dzięki finansowemu wsparciu Ministra Cyfryzacji otrzymaliśmy 6 laptopów do stworzonego w grudniu 2022 roku Cyfrowego Klubu Seniora.

Co robimy?

Projekty realizowane w 2023 roku:

„Akademia Seniora 2.0” – projekt roczny, dofinansowany przez Gminę Miasto Zgierz kwotą 4000,00

„Inter-akcje obywatelskie” – projekt realizowany przez Fundację „Twórczy Aktywni” od 2 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Finansowanie w 2023 roku: 50000,00

W ramach projektu mogliśmy zaktualizować stronę internetową, zadbać o jej dostępność i bezpieczeństwo; zakupić drukarkę, oprogramowanie i akcesoria do laptopów oraz bezprzewodowy mikrofon.

Realizowane projekty adresowane są do zgierskich Seniorów i Seniorek. Mają pobudzić ich do aktywności w środowisku lokalnym, wzmacniać potencjał, sprawność psychofizyczną, zaangażowanie i umiejętność budowania relacji, umożliwić kreatywne spędzanie czasu wolnego. Kładą nacisk na harmonijny rozwój osób 60+, popandemiczne przezwyciężanie lęków i poczucia osamotnienia, budowanie relacji i społecznej aktywności. 

Projektowe działania realizowane w 2023 roku:

 • Arterapia i warsztaty plastyczne – spotkania inspirowane naturą, której częścią jest człowiek, wykorzystujące sztukę i spontaniczną twórczość uczestników dla ich własnego rozwoju, przemyśleń, uwalniania potencjału. Działania manualne, plastyczne obejmują: rękodzieło, decoupage, cykle: zabawka ze skrawka, drugie życie przedmiotu, obrazy natury (również fotografia), magia splotów.
 • Treningi pamięci i kreatywności, pozwalające rozwinąć potencjał intelektualny uczestników, usprawnić uczenie się i zapamiętywanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, osiągnąć sukces nie tylko w szkole;
 • Profilaktyka i działania prozdrowotne, odwołujące się do zdrowego żywienia, lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (zawarte w cyklach Apteki natury i Smaki czterech kultur i pór roku).
 • Wycieczki: do Experymentarium, Muzeum Kinematografii, Ogrodu Botanicznego i Orientarium w Łodzi, na multisensoryczną wystawę Van Gogh.
 •  Poradnia Obywatelska, gdzie seniorki i seniorzy poznają swoje prawa, mogą też uzyskać indywidualne wsparcie związane z życiowymi sytuacjami i trudnościami w kontaktach z urzędem, skorzystać z komputerów w Cyfrowym Klubie Seniora, drukarki. 
 • Aktualizacja i przebudowa strony internetowej z uwzględnieniem dostępności i bezpieczeństwa.
Zamieszczone w 2023

Twórcze wakacje w Fundacji „Twórczy, Aktywni”

W sierpniu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na:

 • Międzypokoleniowe warsztaty „Drugie życie przedmiotu – przygoda z techniką decoupage” w wakacyjne wtorki, godz.11.30–13.30 lub 16.30–18.30
  (koszt zajęć i materiałów: osoby dorosłe 20 zł; dzieci 10 zł)
 • „Wakacje z językiem hiszpańskim lub angielskim” — kurs intensywny i konwersacje (za godzinę: 40 zł indywidualnie, w grupach maksymalnie 6 -osobowych od 15 zł)
 • Zajęcia dla seniorów (warsztaty plastyczne) w ramach Zgierskiej Akademii Seniora 2016, projektu dofinansowanego przez Gminę Miasto Zgierz —wtorek godz. 14.00–16.00

Prosimy o wcześniejsze zapisy: fundacjatak@wp.pl lub tel. 512969912
Zajęcia odbywają się w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1 (przy Gimnazjum nr 3, oddzielne wejście z prawej strony)

Zaproszenie – Inkubator Aktywności Lokalnej

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza i Fundacja „Twórczy, Aktywni”

zapraszają do

INKUBATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

(ul. Leśmiana 1, przy Gimnazjum nr 3 – wejście z prawej strony)

Informacje na temat działalności i oferty: Zaproszenie – Inkubator Aktywności Lokalnej – plik PDF

Szkolenia:

 • Finanse w organizacji pozarządowej – działalność  statutowa (28 listopada, 9:00 – 13:00)
 • Od pomysłu do wniosku, czyli podstawy logiki projektowej (1 grudnia, 16:00 – 19:00)
 • Działalność statutowa a działalność gospodarcza  organizacji pozarządowych – konsekwencje prawne i finansowe. Najważniejsze zmiany na przełomie roku. (5 grudnia, 16:00 – 19:00)
 • Przygotowanie oferty zadania publicznego (8 grudnia, 16:00 – 19:00)
 • Erasmus + i projekty międzynarodowe dla organizacji pozarządowych (11 grudnia, 13:00 – 18:00, Zgierz, ul. Chełmska 42)
 • Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej (12 grudnia, 9:00 – 13:00)
 • Projekty unijne dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie. Jak skutecznie zabiega o środki na działalność statutową? (19 grudnia, 9:00 – 17:00, Zgierz, ul. Chełmska 42)

Zapraszamy też na indywidualne konsultacje:

 • logika projektu i tworzenie oferty zadania publicznego – we wtorki  (1, 8, 15 grudnia)  w godz. 14:00 – 16:00
 • księgowość w organizacjach pozarządowych  –  w środy (2, 9, 16 grudnia)  od 17:30 do 19:30

Prosimy o wcześniejszą informację mailową lub telefoniczną, dotyczącą udziału w szkoleniu, konsultacjach:  fundacjatak@wp.pl, tel. 512969912

Tworzymy Biblioteczkę NGO, w której jest już ponad 40 pozycji  pomocnych w działaniach organizacji pozarządowych, budowaniu zespołu, zarządzaniu organizacją czy własnym rozwoju liderów.
Warto skorzystać!

Działanie realizowane jest w ramach wspólnego projektu Fundacji „Twórczy, Aktywni” i  Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza pt. „Synergia pokoleń, dofinansowanego przez MPiPS  w ramach programu ASOS 2014-2020.

 

Manufaktura Świątecznych Prezentów

 MANUFAKTURA ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW w FUNDACJI „TWÓRCZY, AKTYWNI” 
(ul. Leśmiana 1, wejście z prawej strony Gimnazjum nr 3):

Zapraszamy na  bezpłatne warsztaty plastyczne:
– zdobienie bombek i przyniesionych przedmiotów  techniką decoupage,
– tworzenie niezwykłej biżuterii, 
wyzwalanie magii splotów i wyobraźni.

PONIEDZIAŁKI    23, 30 listopada, 7 i 14 grudnia od godz. 16.00
WTORKI  24 listopada, 1, 8 i 15 grudnia  w godz. 10.15 13.00

SOBOTY  28 listopada, 12 grudnia w godz. 13.30 – 15.00

www.tworczyaktywni.pl   fundacjatak@wp.pl  tel. 512969912

MANUFAKTURA ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW – Informacje – plik PDF

Działanie realizowane jest przez Fundację „Twórczy, Aktywni” w ramach projektów dofinansowanych ze środków Gminy Miasto Zgierz, Starostwa Powiatowego w Zgierzu i MPiPS

Dzień Tkacza/Tkaczki po raz siódmy w Zgierzu

Fundacja „Twórczy, Aktywni” już po raz siódmy organizowała Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu. W sobotę 3 października 2015 roku odbyła się gra miejska, odwołująca się do dziedzictwa kulturowego Zgierza. Grę przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica. Mieszkańcy i goście mogli też: tkać na starych krosnach w Miejskim Domu Kultury, oglądać wystawę „Dziedzictwo odnalezione nas strychu” i wystawy stałe w Muzeum Miasta Zgierza, poznać tajniki zgierskiej architektury drewnianej i stylu biedermeier oraz zobaczyć XIX- wieczny Zgierz jako miasto idealne w Centrum Konserwacji Drewna, odwiedzić Park Kulturowy Miasto Tkaczy.

Czytaj dalej „Dzień Tkacza/Tkaczki po raz siódmy w Zgierzu”