Muzyczny projekt Kolektyw Folk

Z początkiem marca ruszyły prace nad muzycznym projektem zgierskiej grupy „Kolektyw Folk” oraz Fundacji „Twórczy Aktywni”, którym jest nagranie własnej wersji utworu „Jesień-Tańcuj” przez zgierską młodzież oraz nagranie teledysku do coveru w Zgierzu i jego okolicach.

„Jesień – Tańcuj” to pierwszy z czterech singli autorstwa L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra do malowanej adaptacji „Chłopów”. Single do filmu, który został polskim kandydatem do Oscara, będą nawiązywać zgodnie z duchem powieści Reymonta do czterech pór roku. Jesienią odbyło się wesele Boryny i Jagny i właśnie do tego wydarzenia nawiązuje roztańczony utwór, stworzony w duchu łączenia pokoleń i gatunków muzycznych. Hipnotyzujące głosy Kayah, Laboratorium Pieśni i Dagadana połączone zostały z brzmieniem tradycyjnej kapeli Tęgie Chłopy w ramach międzynarodowej orkiestry RBFO. Tak, jak Reymont zbudował językową katedrę barokową z chłopskich słów i powiedzeń, tak L.U.C. stworzył bogatą i barwną muzykę filmową, wykorzystując wyłącznie autentyczne i akustyczne instrumenty historyczne. Tekst do utworu Rostkowski stworzył w oparciu o setki słów i cytatów z nagrodzonej Noblem powieści „Chłopi”. Singiel, podobnie jak i cały projekt, ma też wiele elementów impresjonistycznych, łącząc tradycyjne melodie z nowoczesną formą producencką, opartą na zapętlaniu i współczesnych artykulacjach brzmieniowych bębnów dwumembranowych czy tuby, która gra tu niczym basowy syntezator. Całość, w nawiązaniu do międzynarodowego charakteru produkcji (film malowany był w 4 krajach słowiańskich), stanowić będzie bogate kompendium muzyki słowiańskiej stworzone przez prawie 100 muzyków z Polski, Ukrainy i Białorusi pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego.
Zgierską wersję „Jesień-Tańcuj” w wykonaniu grupy „Kolektyw Folk” będzie można obejrzeć na YouTube już w pierwszej połowie kwietnia.

Działanie powstaje w ramach projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny”.

Projekty dla osób 60+ realizowane przez Fundację „Twórczy Aktywni” w 2024 roku:

KLUB AKTYWNYCH jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego spędzania czasu zgodnie z własnymi potrzebami aktywności uczestników, w przyjaznym środowisku i grupie, z dostępem do gier planszowych i komputerów, drukarki, Internetu. Uczestnicy mogą tu zrobić sobie herbatę, kawę, przygotować sok, miło i aktywnie spędzić czas. Wezmą też udział w wycieczkach do instytucji kultury.

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Miasto Zgierz

INTER-AKCJE OBYWATELSKIE  to kontynuacja projektu realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wśród planowanych działań są warsztaty plastyczne i arteterapia, treningi pamięci i kreatywności, Senioralny Poradnik Zdrowia; wycieczki: do łódzkich muzeów i teatrów oraz województwie łódzkim, Poradnia Obywatelska, gdzie seniorki i seniorzy będą przygotowywać własne mini-projekty a także aktywności w ramach Klubu Wzajemnej Pomocy.

 

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej nr 8 pod kierunkiem nauczycielek: p. Barbary Matusiak i p. Patrycji Olejniczak przygotowały dla seniorów, uczestniczących w projektach Fundacji „Twórczy Aktywni”, przepiękny program artystyczny, zagadki i wspólne zabawy, tańce, śpiewy.

Dzień Seniora

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, ustanowiony w grudniu 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego celem jest przybliżenie problematyki starości i poprawa sytuacji osób starszych na świecie. 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i Europejski Dzień Seniora obchodzony 20 października są świętem osób w podeszłym wieku.

Karta Praw Podstawowych

Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. W rankingu ONZ Global Age Watch (GAW) i rankingu Międzynarodowego Forum Ekonomicznego Human Capital Index (HCI) pod względem jakości życia seniorów Polska jest na ostatnim miejscu w UE  (poziom podobny jak w Urugwaju i Sri Lance). 

Osoby starsze narażone są na dyskryminację, społeczną izolację, uprzedzenia i skazane na infrastrukturę ograniczającą często ich dostęp do miejsc publicznych. Mają też utrudniony dostęp do usług zdrowotnych.

14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora.

Według danych GUS polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje. W 2023 r., jedna czwarta to osoby w wieku 60+ (według prognoz GUS w 2050 r. będą stanowiły już około 40% ogółu ludności Polski).

Według Izabeli Cymer, psychoterapeutki i gerontolog osoby starsze to grupa bardzo zróżnicowana wiekowo, zdrowotnie, społecznie i ekonomicznie. Specyfiką tego okresu życia jest ciągłość strat biologicznych i społecznych: traci się bliskich, zdrowie, sprawność i sprawczość, role społeczne, status, pojawia się brak celów i poczucie pustki, rośnie poczucie osamotnienia. Ograniczenia ruchowe dodatkowo utrudniają wyjście z domu. 

Starości nie można powstrzymać, ale można się do niej przygotować, zadbać o jakość życia, samodzielność oraz kontakty z innymi osobami. Poza budowaniem kondycji fizycznej i intelektualnej ważne jest podtrzymywanie relacji opartych na przyjaźni i zaufaniu, tworzenie wzajemnej „sieci wsparcia”. 

Jak obchodziliśmy Dzień Seniora 2023?

Zajrzyj do galerii