Dzień Tkaczki/Tkacza 2023

Pomysł organizowania Dnia Tkaczki w pierwszy październikowy weekend zrodził się w Nowym Odrowążku, gdzie Stowarzyszenie RDEST obchodziło taki dzień już w 2008 roku. Od 2009 roku Dzień Tkacza/Tkaczki w Zgierzu – mieście XIX-wiecznych tkaczy i XX-wiecznych tkaczek oraz włókniarek organizuje fundacja „Twórczy, Aktywni” we współpracy z Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy, Muzeum Miasta Zgierza, Centrum Konserwacji Drewna. W wydarzenie włączały się też inne organizacje pozarządowe, szkoły. To okazja do przywołania wątków przeszłości oraz dokonań twórców i dawnych mieszkańców tego miasta.

Lata dwudzieste XIX wieku to czas szczególnego rozwoju i napływu do Zgierza rzemieślników z Europy: tkaczy, farbiarzy, wykańczaczy, którzy otrzymywali nieodpłatnie działkę pod budowę domu oraz założenie ogrodu, projekt domu i drewno na budowę. Na kamiennej podbudowie wzniesiono około 300 piętrowych domów drewnianych. Zgierz stał się przodującym ośrodkiem sukienniczym w całym Królestwie Polskim i dużym ośrodkiem miejskim. W 1829 roku uzyskał, jako pierwsze wśród miast okręgu, prawa przysługujące miastom wojewódzkim. Był drugim po Warszawie ośrodkiem handlu suknem. W Zgierzu zadbano wtedy o stworzenie możliwości, które zachęcały ludzi do współdziałania na rzecz podniesienia jakości życia własnego i całej społeczności. W ciągu kilku lat zbudowano szkołę ewangelicko-katolicką (pierwsza w okręgu łódzkim), Ogród Publiczny Spacerowy, katolicką farę, kościół protestancki, synagogę, ratusz, Łaźnię Miejską z krytą pływalnią (druga w Polsce, działa do dziś).

Warto o tym pamiętać, bo o sukcesie zdecydowały mądre decyzje i pracowitość mieszkańców, którzy chcieli tu stworzyć miasto szczęśliwe.

Gimnastyka umysłu dla dzieci

Ćwiczenia rozwijające umiejętności: koncentracji, komunikacji, zapamiętywania, szybkiego uczenia się i twórczego myślenia.

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach w Fundacji „Twórczy Aktywni” (Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Boya-Żeleńskiego 4) po 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Miesięczny koszt to 120 zł. Kurs podstawowy trwa 4 miesiące.

Informacje i zapisy:

we wtorki i piątki w godz. 13:00 – 14:30 w siedzibie Fundacji
telefonicznie: 512-969-912
mailowo: fundacjatak@wp.pl

Siedem Zasad Konsultacji

W Zgierzu trwają obecnie prace nad opracowaniem nowego Programu Konsultacji Społecznych. Uczestniczy w nich przedstawicielka naszej Fundacji. To ważny dokument, który – miejmy nadzieję – umożliwi konstruktywny, realny dialog lokalnych władz z mieszkańcami i możliwość wymiany opinii w sprawach ważnych dla obywateli, którzy powinni mieć szansę wpływu na kształt proponowanych rozwiązań.

Siedem Zasad Konsultacji to najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki ich stosowania. Są zawarte w Kodeksie Konsultacji, opracowanym przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie. Bezpośrednia inspiracją dla tej inicjatywy był spór o ACTA, który pokazał skutki pominięcia głosu obywateli przy podejmowaniu rozwiązań legislacyjnych w ważnych dla nich kwestiach.

Siedem Zasad Konsultacji.

  1. DOBRA WIARA: Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
  2. POWSZECHNOŚĆ: Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
  3. PRZEJRZYSTOŚĆ: Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
  4. RESPONSYWNOŚĆ: Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
  5. KOORDYNACJA: Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje politycznie i organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
  6. PRZEWIDYWALNOŚĆ: Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
  7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO: Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Dzień Tkaczki/Tkacza 2020

Już w niedzielę 4 października zapraszamy  na przygotowany przez Fundację „Twórczy, Aktywni” w ramach Dnia Tkacza questing — indywidualny spacer w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, związane ze zgierskim i tkackim dziedzictwem. Wśród najwytrwalszych uczestników, którzy znajdą wiele odpowiedzi, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Start o godzinie 900 z pl. Jana Kilińskiego w Zgierzu przy fontannie. 


Zdjęcia kart z rozwiązanymi questami lub kolejne odpowiedzi na zagadki można przesyłać  w formie sms lub e-mail (kontakt: tel. 512 969 912; fundacjatak@wp.pl).

Konferencja Kultura – kod tożsamości. Dziedzictwo kulturowe w edukacji formalnej i nieformalnej.

29 listopada 2016 roku w godz. 16.00-18.30 w Muzeum Miasta Zgierza (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21) odbędzie się konferencja: Kultura – kod tożsamości. Dziedzictwo kulturowe w edukacji formalnej i nieformalnej.

Sprawdzone metody pracy z lokalnym dziedzictwem zaprezentują nauczyciele i animatorzy z organizacji pozarządowych, którzy przedstawią inspirujące pomysły na odkrywanie oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

 

plakat_tak_konferencja-dziedzictwo

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Założę czerwone spodnie”

26 listopada 2016 roku w dawnym Kolegium Nauczycielskim (ul. 3 Maja 46) o godzinie 15.00 odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Założę czerwone spodnie” w reżyserii Elżbiety Rutkowskiej. Symboliczne czerwone spodnie to odwaga w realizacji pragnień w każdym wieku.
Po projekcji zapraszamy na poczęstunek i spotkanie z twórcami filmu oraz bohaterkami, które nie poddały się stereotypom związanym z metryką.
Wstęp wolny.

informacja prasowa
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie WAGA (partner lokalny Fundacja Twórczy, Aktywni) i współfinansowany w ramach programu ASOS 2014-2020