Projekty dla osób 60+ realizowane przez Fundację „Twórczy Aktywni” w 2024 roku:

KLUB AKTYWNYCH jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego spędzania czasu zgodnie z własnymi potrzebami aktywności uczestników, w przyjaznym środowisku i grupie, z dostępem do gier planszowych i komputerów, drukarki, Internetu. Uczestnicy mogą tu zrobić sobie herbatę, kawę, przygotować sok, miło i aktywnie spędzić czas. Wezmą też udział w wycieczkach do instytucji kultury.

Projekt jest dofinansowany przez Gminę Miasto Zgierz

INTER-AKCJE OBYWATELSKIE  to kontynuacja projektu realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wśród planowanych działań są warsztaty plastyczne i arteterapia, treningi pamięci i kreatywności, Senioralny Poradnik Zdrowia; wycieczki: do łódzkich muzeów i teatrów oraz województwie łódzkim, Poradnia Obywatelska, gdzie seniorki i seniorzy będą przygotowywać własne mini-projekty a także aktywności w ramach Klubu Wzajemnej Pomocy.