Siedem Zasad Konsultacji

W Zgierzu trwają obecnie prace nad opracowaniem nowego Programu Konsultacji Społecznych. Uczestniczy w nich przedstawicielka naszej Fundacji. To ważny dokument, który – miejmy nadzieję – umożliwi konstruktywny, realny dialog lokalnych władz z mieszkańcami i możliwość wymiany opinii w sprawach ważnych dla obywateli, którzy powinni mieć szansę wpływu na kształt proponowanych rozwiązań.

Siedem Zasad Konsultacji to najważniejsze reguły konsultacji i praktyczne wskazówki ich stosowania. Są zawarte w Kodeksie Konsultacji, opracowanym przez ekspertów społecznych i przedstawicieli administracji podczas warsztatu Kongresu Wolności w Internecie. Bezpośrednia inspiracją dla tej inicjatywy był spór o ACTA, który pokazał skutki pominięcia głosu obywateli przy podejmowaniu rozwiązań legislacyjnych w ważnych dla nich kwestiach.

Siedem Zasad Konsultacji.

  1. DOBRA WIARA: Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego. Strony słuchają się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.
  2. POWSZECHNOŚĆ: Każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
  3. PRZEJRZYSTOŚĆ: Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być powszechnie dostępne. Jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd.
  4. RESPONSYWNOŚĆ: Każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych.
  5. KOORDYNACJA: Konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje politycznie i organizacyjnie. Powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze administracji.
  6. PRZEWIDYWALNOŚĆ: Konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu legislacyjnego. Powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły.
  7. POSZANOWANIE INTERESU OGÓLNEGO: Choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.