Gimnastyka umysłu dla dzieci

Ćwiczenia rozwijające umiejętności: koncentracji, komunikacji, zapamiętywania, szybkiego uczenia się i twórczego myślenia.

Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach w Fundacji „Twórczy Aktywni” (Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Boya-Żeleńskiego 4) po 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Miesięczny koszt to 120 zł. Kurs podstawowy trwa 4 miesiące.

Informacje i zapisy:

we wtorki i piątki w godz. 13:00 – 14:30 w siedzibie Fundacji
telefonicznie: 512-969-912
mailowo: fundacjatak@wp.pl