Konkurs „Zatrzymane na zdjęciu, utrwalone w pamięci”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zatrzymane na zdjęciu, utrwalone w pamięci”.

Inspirowane fotografią, snute przez seniorów opowieści mogą być utrwalone z wykorzystaniem multimediów, nagrane, spisane przez nich samych lub młodzież, mieć formę opowiadania, wywiadu, wspomnienia o ludziach, miejscach, zdarzeniach. Długość zapisanego tekstu to minimum 2 strony A4, w przypadku wersji komputerowej zapis czcionką Times New Roman 12. Praca musi być opatrzona tytułem i zawierać skan zdjęcia, które stało się inspiracją dla opowieści.

Prosimy o jej przesłanie na adres mailowy fundacjatak@wp.pl a wersji papierowej na adres korespondencyjny: Fundacja Twórczy, Aktywni, ul. Łódzka 88b/61 95-100 Zgierz.

Prosimy wypełnić i dołączyć formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy – „Zatrzymane na zdjęciu, utrwalone w pamięci” – plik PDF