Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza i Fundacja „Twórczy, Aktywni”

zapraszają do

INKUBATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

(ul. Leśmiana 1, przy Gimnazjum nr 3 – wejście z prawej strony)

Informacje na temat działalności i oferty: Zaproszenie – Inkubator Aktywności Lokalnej – plik PDF

Szkolenia:

  • Finanse w organizacji pozarządowej – działalność  statutowa (28 listopada, 9:00 – 13:00)
  • Od pomysłu do wniosku, czyli podstawy logiki projektowej (1 grudnia, 16:00 – 19:00)
  • Działalność statutowa a działalność gospodarcza  organizacji pozarządowych – konsekwencje prawne i finansowe. Najważniejsze zmiany na przełomie roku. (5 grudnia, 16:00 – 19:00)
  • Przygotowanie oferty zadania publicznego (8 grudnia, 16:00 – 19:00)
  • Erasmus + i projekty międzynarodowe dla organizacji pozarządowych (11 grudnia, 13:00 – 18:00, Zgierz, ul. Chełmska 42)
  • Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej (12 grudnia, 9:00 – 13:00)
  • Projekty unijne dla organizacji pozarządowych w nowej perspektywie. Jak skutecznie zabiega o środki na działalność statutową? (19 grudnia, 9:00 – 17:00, Zgierz, ul. Chełmska 42)

Zapraszamy też na indywidualne konsultacje:

  • logika projektu i tworzenie oferty zadania publicznego – we wtorki  (1, 8, 15 grudnia)  w godz. 14:00 – 16:00
  • księgowość w organizacjach pozarządowych  –  w środy (2, 9, 16 grudnia)  od 17:30 do 19:30

Prosimy o wcześniejszą informację mailową lub telefoniczną, dotyczącą udziału w szkoleniu, konsultacjach:  fundacjatak@wp.pl, tel. 512969912

Tworzymy Biblioteczkę NGO, w której jest już ponad 40 pozycji  pomocnych w działaniach organizacji pozarządowych, budowaniu zespołu, zarządzaniu organizacją czy własnym rozwoju liderów.
Warto skorzystać!

Działanie realizowane jest w ramach wspólnego projektu Fundacji „Twórczy, Aktywni” i  Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza pt. „Synergia pokoleń, dofinansowanego przez MPiPS  w ramach programu ASOS 2014-2020.