O nas

Fundacja „Twórczy Aktywni” powstała w 2006 roku. Ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi działania, których celem jest wyrównywanie szans i tworzenie warunków rozwoju różnym grupom społecznym, pobudzanie aktywności kulturalnej, społecznej, oświatowej. 

Naszą misją jest rozwijanie potencjału każdego człowieka w zgodzie z wartościami europejskimi.