Co robimy?

Projekty realizowane w 2023 roku:

„Akademia Seniora 2.0” – projekt roczny, dofinansowany przez Gminę Miasto Zgierz kwotą 4000,00

„Inter-akcje obywatelskie” – projekt realizowany przez Fundację „Twórczy Aktywni” od 2 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, edycja 2023, Priorytet 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Finansowanie w 2023 roku: 50000,00

W ramach projektu mogliśmy zaktualizować stronę internetową, zadbać o jej dostępność i bezpieczeństwo; zakupić drukarkę, oprogramowanie i akcesoria do laptopów oraz bezprzewodowy mikrofon.

Realizowane projekty adresowane są do zgierskich Seniorów i Seniorek. Mają pobudzić ich do aktywności w środowisku lokalnym, wzmacniać potencjał, sprawność psychofizyczną, zaangażowanie i umiejętność budowania relacji, umożliwić kreatywne spędzanie czasu wolnego. Kładą nacisk na harmonijny rozwój osób 60+, popandemiczne przezwyciężanie lęków i poczucia osamotnienia, budowanie relacji i społecznej aktywności. 

Projektowe działania realizowane w 2023 roku:

  • Arterapia i warsztaty plastyczne – spotkania inspirowane naturą, której częścią jest człowiek, wykorzystujące sztukę i spontaniczną twórczość uczestników dla ich własnego rozwoju, przemyśleń, uwalniania potencjału. Działania manualne, plastyczne obejmują: rękodzieło, decoupage, cykle: zabawka ze skrawka, drugie życie przedmiotu, obrazy natury (również fotografia), magia splotów.
  • Treningi pamięci i kreatywności, pozwalające rozwinąć potencjał intelektualny uczestników, usprawnić uczenie się i zapamiętywanie, kreatywne rozwiązywanie problemów, osiągnąć sukces nie tylko w szkole;
  • Profilaktyka i działania prozdrowotne, odwołujące się do zdrowego żywienia, lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (zawarte w cyklach Apteki natury i Smaki czterech kultur i pór roku).
  • Wycieczki: do Experymentarium, Muzeum Kinematografii, Ogrodu Botanicznego i Orientarium w Łodzi, na multisensoryczną wystawę Van Gogh.
  •  Poradnia Obywatelska, gdzie seniorki i seniorzy poznają swoje prawa, mogą też uzyskać indywidualne wsparcie związane z życiowymi sytuacjami i trudnościami w kontaktach z urzędem, skorzystać z komputerów w Cyfrowym Klubie Seniora, drukarki. 
  • Aktualizacja i przebudowa strony internetowej z uwzględnieniem dostępności i bezpieczeństwa.