Budżet obywatelski w Zgierzu staje się faktem. Odbywa się właśnie głosowanie na projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Dyskusje na temat proponowanych działań sprawiają, że coraz więcej osób dowiaduje się o możliwościach, jakie daje budżet obywatelski. W trakcie rozmów z uczestnikami Rynku Budżetu Obywatelskiego, organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza, pojawiały się już pomysły nowych projektów, które zostaną zgłoszone w przyszłym roku. Zaczyna się myślenie obywatelskie o tym, co warto zmienić lokalnie, by poprawić jakość życia swojego i sąsiadów czy grup mieszkańców, które są ważne dla wnioskodawców.

Tylko kilka projektów spośród 69 uda się dofinansować z niewielkiej kwoty, jaką na ten rok wygospodarowano w zgierskim budżecie. Z pewnością w przyszłości finansowanie wzrośnie, bo trudno nie zauważyć korzyści, jakie wiążą się z budżetem obywatelskim. Mieszkańcy mają wreszcie poczucie rzeczywistego wpływu na decyzje władz lokalnych i angażują się, władze lokalne otrzymują informacje o tym, co jest ważne dla mieszkańców.

Życzymy wnioskodawcom, by ich pomysły zostały zrealizowane. Tych, którym nie uda się w tym roku, zapraszamy do Inkubatora Aktywności Lokalnej (wtorek, w godz. 14.00 do 16.30 ul. Leśmiana 1, przy Gimnazjum nr 3, wejście do dawnej Biblioteki Pedagogicznej). Wspieramy organizacje pozarządowe, ale i grupy nieformalne oraz osoby indywidualne m.in. w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, tworzeniu wniosków i realizacji projektów, służących społecznościom lokalnym.