Dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy  dzieci, młodzież i dorosłych na:

  • „Gimnastykę umysłu” – treningi pamięci, koncentracji, kreatywnego myślenia, szybkiego czytania, pozwalające rozwinąć potencjał intelektualny uczestników, usprawnić uczenie się i zapamiętywanie, usprawnić różne typy inteligencji, osiągnąć sukces nie tylko w szkole;
  • kurs języka hiszpańskiego i  języka angielskiego;
  • warsztaty plastyczne, dziennikarskie, literacko-teatralne, fotograficzne, animacji poklatkowej;
  • warsztaty dla seniorów „Komputer i multimedia bez stresu”.

Dla seniorów w 2015 roku udział we wszystkich formach aktywności  jest bezpłatny.

Pozostałe zajęcia realizowane są w małych grupach po 2 godziny lekcyjne  tygodniowo. Koszt miesięcznych zajęć dla uczestnika to 80 zł.
Dzieci i młodzież mogą skorzystać  ze wsparcia logopedycznego (pierwsze spotkanie z diagnozą – nieodpłatnie).